REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Wydawcą „AUDITOR Newsletter” jest AUDITOR – SZKOLENIA I DORADZTWO – SYLWIA DZIEDZIC z siedzibą w Rzeszowie.

 2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez firmę AUDITOR, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.

 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.auditoriso.com.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.

 4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników raz do dwóch razy w miesiącu.

 5. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę szkoleniowo-doardczą oraz informacje o wydarzeniach dotyczących firmy AUDITOR.

 6. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.auditoriso.com.pl:

  • wpisanie w odpowiednim formularzu Imienia i nazwiska oraz adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,

  • zaakceptowanie Regulaminu newslettera,

  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

 7. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 8. Każdy „Newsletter” zawiera:

  • informację o nadawcy,

  • wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,

  • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej użytkownika)

 9. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości .

 10. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.