ISO 9001:2015

PIERWSI W POLSCE!

W trosce o najwyższą jakość usług, w firmie AUDITOR podjęto decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością, zgodnego z międzynarodowymi standardami ISO 9001:2015.

Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, które poddały się certyfikacji na nową normę ISO 9001:2015.

W dniu 29 lutego 2016 r. odbył się audit certyfikujący, który zakończył się wydaniem pozytywnej rekomendacji dla firmy AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC.

 

Poniżej zamieszczono politykę jakości:

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC

Misją naszej Firmy jest oferowanie wysokiej jakości usług
​oraz rzetelna i profesjonalna obsługa klientów.

Powyższą misję chcemy realizować poprzez:
1. Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług
2. Rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów
3. Wysoką jakość merytoryczną naszych usług
4. Stwarzanie komfortowych warunków do nauki i wymiany doświadczeń

Deklarujemy:
Efektywne zarządzanie zgodnie z najnowocześniejszymi metodami gwarantującymi pełne zaspokojenie potrzeb klientów.
Zatrudnianie doświadczonego personelu o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych.
Stosowanie najnowszych metod i technik nauczania.
Stałe poszerzanie oferty świadczonych usług.

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Właściciel

dr inż. Sylwia Dziedzic

 

Rzeszów, 15 stycznia 2016 r