CERTYFIKAT

certyfikat

UWAGA:

Certyfikaty, według wskazanego powyżej wzoru, wydawane są uczestnikom szkolenia

zarówno w języku polskim, jak i angielskim.