SZKOLENIA

TEMATYKA SZKOLEŃ Z ZAKRESU: ISO 9001; ISO 14001; PN-N 18001/OHSAS 18001

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ORAZ ISO 45001:2018

AUDITOR/PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ORAZ ISO 45001:2018

Innowacyjne szkolenie przez Skype. AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ORAZ PN-N-18001/OHSAS 18001

JAK ROZUMIEĆ KONTEKST ORGANIZACJI? Nowe wymaganie normy ISO 9001:2015.

PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ORAZ ISO 45001:2018

WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO 9001:2015

WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA PEŁNOMOCNIKÓW JAKOŚCI

TEMATYKA SZKOLEŃ Z ZAKRESU JAKOŚCI ŻYCIA

ZARZĄDZANIE WŁASNYM ZDROWIEM

TEMATYKA SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH

INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

WSTĘP DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

ZDROWY MENEDŻER

ZDROWY PRACOWNIK