SZKOLENIE

AUDITOR/PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ORAZ ISO 45001:2018

TERMINY SZKOLEŃ:

TEL. 607607671 oraz 601602662

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

20 godzin lekcyjnych (8.30-16.00) - dwa dni szkolenia

CEL SZKOLENIA 

Zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego oraz pełnomocnika w organizacji.

Zdobycie przez auditorów/pełnomocników i kandydatów na auditorów wewnętrznych/pełnomocników ZSZ praktycznych umiejętności auditowania/koordynowania systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy  na podstawie prawidłowej interpretacji wymagań norm ISO 9001, 14001 oraz ISO 45001.

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

 • Bezterminowe uprawnienia do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego oraz pełnomocnika systemu zarządzania
 • Wiedza niezbędna do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego oraz pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania
 • Nabycie umiejętności prowadzenia auditów wewnętrznych
 • Nabycie umiejętności nadzorowania prac związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w organizacji.
 • Zdobycie umiejętności skutecznego kierowania zespołami auditorów wewnętrznych.
 • Certyfikat, który otworzy Państwu drogę do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w każdej organizacji
 • Certyfikat, który otworzy Państwu drogę do pełnienia funkcji pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania  w każdej organizacji

UWAGA: prezentujemy wiedzę z najnowszych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które wdrożyły system zarządzania jakością wg najnowszej normy ISO 9001:2015. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1 dzień szkolenia

Jak auditor powinien interpretować normę ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001? 

 • Terminologia stosowana w zarządzaniu jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. 

Omówienie teorii/Ćwiczenia

Jak auditor powinien prawidłowo interpretować normę ISO 19011?

 • Istota i rodzaje auditów.
 • Zadania auditora wewnętrznego.
 • Dobór auditorów do zespołu auditowego.
 • Planowanie, przygotowanie i prowadzenie auditów.
 • Dokumentowanie auditów i tworzenie raportów z auditów.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

 

2 dzień szkolenia

Jaką rolę pełni Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania?

 • Obowiązki, uprawnienia i zadania Pełnomocnika;
 • Współpraca na linii najwyższe kierownictwo a Pełnomocnik;
 • Egzekwowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

 

Jak zaplanować wdrożenie  zintegrowanego systemu zarządzania?

 • Dostosowanie struktury organizacyjnej, zadań, zakresu uprawnień i odpowiedzialności do wdrażanego systemu;
 • Tworzenie projektu opracowywania dokumentacji i wdrożenia systemu;
 • Planowanie strategiczne w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (zintegrowana polityka);
 • Identyfikacja procesów i tworzenie mapy procesów, opracowywanie kart procesów;
 • Koordynacja i nadzór nad działaniem właścicieli procesów i grup roboczych opracowujących dokumentację systemu w ramach poszczególnych procesów.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

 

Jak skutecznie wdrożyć zintegrowany system zarządzania w organizacji? 

 • Dobre praktyki wdrażania systemu;
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie wdrażania systemu.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

 

Jak przebiega weryfikacja zintegrowanego systemu zarządzania?

 • Monitorowanie i pomiary;
 • Planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych;
 • Realizacja przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania;
 • Certyfikacja.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

 

Jak doskonalić zintegrowany system zarządzania w organizacji?

 • Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze;
 • Nadzór nad aktualizacją dokumentacji systemowej;
 • Realizacja polityki szkoleniowej.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

 

Jak prawidłowo dobierać ludzi do zespołu auditorów wewnętrznych oraz nimi kierować?

 • Dobór pracowników do zespołu;
 • Zarządzanie zespołem auditorów;
 • Ocena pracy auditorów wewnętrznych.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

METODY SZKOLENIOWE

Warsztaty poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym.

Uczestnicy w trakcie trwania szkolenia wykonają kilkanaście różnych ćwiczeń, które mają za zadanie utrwalić przekazaną przez trenera wiedzę.

W pierwszym dniu szkolenia w celu podsumowania zdobytej wiedzy uczestnicy zapoznają się z filmikiem instruktażowym ukazujacym auditora w akcji!

Uczestnicy szkolenia w celu doskonalenia swoich umiejętności bedą odgrywać różne scenki auditowe.

Jest to niezwykle rzadka forma prowadzenia w taki sposób szkolenia a naprawdę skuteczna! 

TRENER

dr inż. Sylwia Dziedzic

Posiada certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania jakością, auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również praktyczne ośmioletnie doświadczenie w kierowaniu systemem zarządzania jakością w organizacji jako pełnomocnik systemu zarządzania ISO 9001. Jest auditorem wiodącym kontraktowym znanej polskiej jednostki certyfikującej, przyznajacej certyfikaty za wdrożenie systemów zarządzania.

FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej i przesłanie go za pomocą strony internetowej poprzez opcję „wyślij zgłoszenie” znajdującą się u dołu wypełnianego przez Państwa formularza. Formularz zostanie automatycznie przesłany na maila do biura firmy AUDITOR.  Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego, uczestnik zostaje dodany do listy zgłoszeniowej szkolenia.

CENA

Cena dla osób pracujących 1580 zł brutto (cena po udzieleniu rabatu wynosi w miesiącach lipiec-sierpień 1106 zł brutto)

Cena dla studentów: 780 zł brutto (cena po udzieleniu rabatu wynosi w miesiącach lipiec-sierpień 546 zł brutto)

W CENĘ WLICZONO

 • Materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Przerwę kawową

GRATIS

Certyfikat w języku polskim i angielskim

Rabat na następne szkolenia firmy AUDITOR w wysokości 10%

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatności należy dokonać nie później niż 2 dni przed terminem szkolenia na numer konta: 

MultiBank

45-1140-2017-0000-4502-1287-6637


AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC 
ul. Zelwerowicza 10C/13

35-601 Rzeszów

w tytule: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz data szkolenia np. Jan Nowak, dd-dd.mm.rrrr

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala szkoleniowa

Plac Wolności 1

35-073 Rzeszów

(CENTRUM RZESZOWA, 

zaledwie 500 metrów od Dworca kolejowego)