SZKOLENIE

PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ORAZ ISO 45001:2018

TERMINY SZKOLEŃ:

TEL. 607607671 oraz 601602662

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

10 godzin lekcyjnych (8.30-16.00) - jeden dzień

CEL SZKOLENIA 

Zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika w organizacji. Nabycie umiejętności nadzorowania prac związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Zdobycie umiejętności skutecznego kierowania zespołami auditorów wewnętrznych.

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

 • Bezterminowe uprawnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika systemu zarządzania
 • Wiedza niezbędna do pełnienia funkcji pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania
 • Nabycie umiejętności nadzorowania prac związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w organizacji.
 • Zdobycie umiejętności skutecznego kierowania zespołami auditorów wewnętrznych.
 • Certyfikat, który otworzy Państwu drogę do pełnienia funkcji pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania  w każdej organizacji

PROGRAM SZKOLENIA

Jaką rolę pełni Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania?

 • Obowiązki, uprawnienia i zadania Pełnomocnika;
 • Współpraca na linii najwyższe kierownictwo a Pełnomocnik;
 • Egzekwowanie realizacji działań korygujących.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

Jak zaplanować wdrożenie  zintegrowanego systemu zarządzania?

 • Dostosowanie struktury organizacyjnej, zadań, zakresu uprawnień i odpowiedzialności do wdrażanego systemu;
 • Tworzenie projektu opracowywania dokumentacji i wdrożenia systemu;
 • Planowanie strategiczne w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (zintegrowana polityka);
 • Identyfikacja procesów i tworzenie mapy procesów, opracowywanie kart procesów;
 • Koordynacja i nadzór nad działaniem właścicieli procesów i grup roboczych opracowujących dokumentację systemu w ramach poszczególnych procesów.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

Jak skutecznie wdrożyć zintegrowany system zarządzania w organizacji? 

 • Dobre praktyki wdrażania systemu;
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie wdrażania systemu.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

Jak przebiega weryfikacja zintegrowanego systemu zarządzania?

 • Monitorowanie i pomiary;
 • Planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych;
 • Realizacja przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania;
 • Certyfikacja.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

Jak doskonalić zintegrowany system zarządzania w organizacji?

 • Działania korekcyjne i korygujące;
 • Nadzór nad aktualizacją dokumentacji systemowej;
 • Realizacja polityki szkoleniowej.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

Jak prawidłowo dobierać ludzi do zespołu auditorów wewnętrznych oraz nimi kierować?

 • Dobór pracowników do zespołu;
 • Zarządzanie zespołem auditorów;
 • Ocena pracy auditorów wewnętrznych.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

METODY SZKOLENIOWE

Warsztaty poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym.

Uczestnicy w trakcie trwania szkolenia wykonają kilkanaście różnych ćwiczeń, które mają za zadanie utrwalić przekazaną przez trenera wiedzę.

TRENER

dr inż. Sylwia Dziedzic

Posiada certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania jakością, auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również praktyczne dziesięcioletnie doświadczenie w kierowaniu systemem zarządzania jakością w organizacji jako pełnomocnik systemu zarządzania ISO 9001. Jest auditorem wiodącym kontraktowym znanej polskiej jednostki certyfikującej, przyznajacej certyfikaty za wdrożenie systemów zarządzania.

FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej i przesłanie go za pomocą strony internetowej poprzez opcję „wyślij zgłoszenie” znajdującą się u dołu wypełnianego przez Państwa formularza. Formularz zostanie automatycznie przesłany na maila do biura firmy AUDITOR.  Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego, uczestnik zostaje dodany do listy zgłoszeniowej szkolenia.

CENA

Cena dla osób pracujących 790 zł brutto (tylko w miesiącach lipiec-sierpień udzielamy na szkolenie rabat w wysokości 30%). Cena po rabacie 553 zł brutto! 

Cena dla studentów: 390 zł brutto (tylko w miesiącach lipiec-sierpień udzielamy na szkolenie rabat w wysokości 30%). Cena po rabacie 273 zł brutto!

W CENĘ WLICZONO

Materiały szkoleniowe

Przeprowadzenie egzaminu

Przerwę kawową

GRATIS

Certyfikat w języku polskim i angielskim

Rabat na następne szkolenia firmy AUDITOR w wysokości 10%

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatności należy dokonać nie później niż 2 dni przed terminem szkolenia na numer konta: 
MultiBank
45-1140-2017-0000-4502-1287-6637
AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC 
ul. Zelwerowicza 10C/13

35-601 Rzeszów 
w tytule: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz data szkolenia np. Jan Nowak, dd.mm.rrrr)

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala Szkoleniowa

ul. Plac Wolności 1

35-073 Rzeszów

(CENTRUM RZESZOWA, 

zaledwie 500 metrów od dworca kolejowego)