SZKOLENIE

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ORAZ ISO 45001:2018

TEL. 607607671 oraz 601602662

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

10 godzin lekcyjnych (8.30-16.00) - jeden dzień

CEL SZKOLENIA 

Zapoznanie uczestników z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz praktycznymi zasadami działania zintegrowanego systemu  zarządzania jakością,  środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Zdobycie przez auditorów i kandydatów na auditorów wewnętrznych ZSZ praktycznych umiejętności auditowania systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy  na podstawie prawidłowej interpretacji wymagań norm ISO 9001, 14001 oraz ISO 45001.

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

 • Bezterminowe uprawnienia do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego
 • Wiedza niezbędna do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego
 • Nabycie umiejętności prowadzenia auditów wewnętrznych
 • Certyfikat, który otworzy Państwu drogę do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w każdej organizacji

UWAGA: prezentujemy wiedzę z najnowszych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które wdrożyły system zarządzania jakością wg najnowszej normy ISO 9001:2015. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Jak auditor powinien interpretować normę ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 oraz ISO 45001? 

 • Terminologia stosowana w zarządzaniu jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. 

Omówienie teorii/Ćwiczenia

 

Jak auditor powinien prawidłowo interpretować normę ISO 19011?

 • Istota i rodzaje auditów.
 • Zadania auditora wewnętrznego.
 • Dobór auditorów do zespołu auditowego.
 • Planowanie, przygotowanie i prowadzenie auditów.
 • Dokumentowanie auditów i tworzenie raportów z auditów.

Omówienie teorii/Ćwiczenia

METODY SZKOLENIOWE

Warsztaty poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym.

Uczestnicy w trakcie trwania szkolenia wykonają kilkanaście różnych ćwiczeń, które mają za zadanie utrwalić przekazaną przez trenera wiedzę.

W pierwszym dniu szkolenia w celu podsumowania zdobytej wiedzy uczestnicy zapoznają się z filmikiem instruktażowym ukazującym auditora w akcji!

Uczestnicy szkolenia w celu doskonalenia swoich umiejętności bedą odgrywać różne scenki auditowe.

Jest to niezwykle rzadka forma prowadzenia w taki sposób szkolenia a naprawdę skuteczna! 

TRENER

dr inż. Sylwia Dziedzic

Posiada certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania jakością, auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również praktyczne dziesięcioletnie doświadczenie w kierowaniu systemem zarządzania jakością w organizacji jako pełnomocnik systemu zarządzania ISO 9001. Jest auditorem wiodącym kontraktowym znanej polskiej jednostki certyfikującej, przyznajacej certyfikaty za wdrożenie systemów zarządzania.

FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej i przesłanie go za pomocą strony internetowej poprzez opcję „wyślij zgłoszenie” znajdującą się u dołu wypełnianego przez Państwa formularza. Formularz zostanie automatycznie przesłany na maila do biura firmy AUDITOR.  Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego, uczestnik zostaje dodany do listy zgłoszeniowej szkolenia.

CENA

Cena dla osób pracujących 790 zł brutto (tylko w czerwcu udzielamy na szkolenie rabat w wysokości 30%). Cena po rabacie 553 zł brutto! 

Cena dla studentów: 390 zł brutto (tylko w czerwcu udzielamy na szkolenie rabat w wysokości 30%). Cena po rabacie 273 zł brutto!

W CENĘ WLICZONO

 • Materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Przerwę kawową

GRATIS

Certyfikat w języku polskim i angielskim

Rabat na następne szkolenia firmy AUDITOR w wysokości 10%

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatności należy dokonać nie później niż 2 dni przed terminem szkolenia na numer konta: 

MultiBank

45-1140-2017-0000-4502-1287-6637


AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC 
ul. Zelwerowicza 10C/13

35-601 Rzeszów

w tytule: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz data szkolenia np. Jan Nowak, dd.mm.rrrr)

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala szkoleniowa

ul. Plac Wolności 1

35-073 Rzeszów

(CENTRUM RZESZOWA, 

zaledwie 500 metrów od dworca kolejowego)