SZKOLENIE

ZARZĄDZANIE WŁASNYM ZDROWIEM

TERMINY SZKOLEŃ:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych

CEL SZKOLENIA 

Biologiczna i ekonomiczna logika zarządzania własnym zdrowiem – czy jest nam niezbędnie potrzebna? Celem szkolenia jest udowodnienie, że tak, ale zarazem pokazanie skutecznych metod zarządzania własnym zdrowiem, które wymagają szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy. Jest to szczególnie istotne w dobie współczesnej, kiedy to w wielu publikatorach przekazywane są nieprawdziwe treści, wiele artykułów i wystąpień sponsorowanych jest przez biznes. Wiedza ta zostanie Państwu przekazana w aspektach biologicznych, ekologicznych, ekonomicznych i społecznych – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju własnego organizmu.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Co to jest zdrowie, jak je rozumieć?

2. Czynniki kształtujące zdrowie człowieka.

  •  Czynnik najważniejszy – pokarm i napoje, model odżywiania się.
  •  Wysiłek fizyczny, ruch.
  •  Higiena psychiczna.
  •  Jakość środowiska.
  •  Miejsce zamieszkania i pracy, rodzaj pracy.
  •  Inne czynniki.

3. Czynniki negatywne wpływające na stan naszego organizmu.

  •  Przemysłowa żywność „masowego rażenia”
  •  Używki.
  •  Brak ruchu i wysiłku fizycznego.
  •  Negatywna osobowość, negatywne otoczenie.

4. Planowanie zdrowia. Możliwe – tak.

5. Organizowanie zdrowego trybu życia. Potrzebne – tak.

6. Motywowanie do zdrowia – siebie i najbliższych.

7. Kontrolowanie zdrowia.

8. Lepiej i taniej zapobiegać niż leczyć – jak to zdobić.

9. Zarządzanie zdrowiem bliskich i w miejscu pracy.

10.  Wizja zdrowego życia, misja propagatora zdrowia. 

METODY SZKOLENIOWE

Wykłady i dyskusja

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

Podstawową, bezcenną w takim przypadku korzyścią będzie umiejętne kształtowanie swoich postaw, sprzyjających zachowaniu zdrowia, a nawet odzyskaniu zdrowia, gdy dotychczas nie udało nam się tego zrobić. Wiedza z tego zakresu ma absolutnie podstawowe i ponad czasowe znaczenie. Proszę dać się przekonać, że można skutecznie zarządzać swoim życiem i zdrowiem.

TRENER

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Profesor tytularny, specjalista z zakresu biochemii żywności i ekosystemów, ochrony środowiska, ekonomii ekologicznej i społecznej, zarządzania, w tym szczególnie przywództwa, gospodarki żywnościowej, ekoinnowacyjności.

FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej i przesłanie go za pomocą strony internetowej poprzez opcję „wyślij zgłoszenie” znajdującą się u dołu wypełnianego przez Państwa formularza. Formularz zostanie automatycznie przesłany na maila do biura firmy AUDITOR.  Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego, uczestnik zostaje dodany do listy zgłoszeniowej szkolenia.

CENA

Studenci 440 zł/osobę (w tym 0 % VAT)

Pozostałe osoby 740 zł/osobę (w tym 0 % VAT)

W CENĘ WLICZONO

Materiały szkoleniowe

Przerwę kawową

GRATIS

Certyfikat ukończenia szkolenia

Rabat na następne szkolenia firmy AUDITOR w wysokości 10%

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatności należy dokonać nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia na numer konta: 

MultiBank

45-1140-2017-0000-4502-1287-6637


AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC 
ul. Zelwerowicza 10C/13

35-601 Rzeszów 

w tytule: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz data szkolenia np. (Jan Nowak, 19.05.2012)

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala Szkoleniowa

ul. Plac Wolności 1

35-073 Rzeszów