SZKOLENIE

INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO

TERMINY SZKOLEŃ:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych

CEL SZKOLENIA 

Zarządzamy (lub powinniśmy) praktycznie wszystkim. Także, o czym wielu z nas zapomina, samym sobą. W procesie zarządzania olbrzymią rolę odgrywa przywództwo – tak w organizacji (przedsiębiorstwie, instytucji) jak i w życiu codziennym zbiorowym oraz indywidualnym. Powinniśmy umieć być przywódcami lub stawać się nimi, ale powinniśmy także, dla własnego dobra,  rozumieć metody i cele zawarte w przywództwie sprawowanym przez innych. Czy potrafimy przewodzić sami sobie, czy zdajemy sobie sprawę z tego, w jak prosty sposób możemy być manipulowani przez współczesnych „przywódców”? Ale, z drugiej strony, czy potrafimy i czy chcemy sprawować przywództwo dla dobra innych, dla dobra naszych pracowników i społeczności? Czy przywódcą rodziny się, czy stajemy się, zdobywając wiedzę i doświadczenia? Celem tego szkolenia jest pokazanie jak można stać się przywódcą, jak należy rozwijać swoje przywódcze cechy. Proponowane szkolenie to także zastanowienie się nad błędami często bardzo prostymi, jakie popełniają nawet dobrzy przywódcy. Bądź, stań się przywódcą jakim miałeś zostać. Bądź przywódcą jeszcze lepszym niż jesteś. Rozwijaj swoje cechy przywódcze przez całe życie dla dobra swojego i ludzi, na których masz wpływ, którzy są od Ciebie zależni. Zdobądź sławę i bogactwo, ale nie kosztem innych. Dla dobra swego ale również ludzi, dla których jesteś - bo powinieneś być przywódcą.

PROGRAM SZKOLENIA 

 1.      Teorie przywództwa:

 • Kształtowanie i rozwijanie cech przywódczych według różnych teorii.
 • Czy istnieją cechy i skuteczne zachowania ponadczasowe?
 • Osobowość przywódcy według poglądów Billa Newmana.
 • Innowacyjne metody sprawowania przywództwa – niepowtarzalność rozwiązań.

2.      Wybitni przywódcy innowacyjnych organizacji – przykłady z praktyki.

 • Jacy byli lub są: Bill Gates, Steve Jobs, Robert Kennedy, Henry Ford itd.

3.      Rodzaje przywództwa.

 • Przywództwo formalne
 • Przywództwo charyzmatyczne
 • Władza ekspercka
 • Inne, innowacyjne warianty.

4.      Praktyczne i skuteczne metody kształtowania i rozwijania osobowości przywódczej.

5.      Innowacyjny przywódca przyszłości – człowiek mądry, odważny i silny, ale też pokorny i dyplomatyczny. Przywódca akceptowany z powodu swoich cech i zalet, a nie tylko z powodu atrybutów władzy formalnej.

 • Przywództwo w organizacji uczącej się i stale rozwijającej się.
 • Przywództwo w dużych, małych i średnich firmach – jak zasłużyć na lojalność i zaangażowanie pracowników.

6.      Rola przywódcy w zarządzaniu innowacjami i w motywowaniu do zmian.

METODY SZKOLENIOWE

Wykłady i dyskusja

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

Zawsze uczestniczymy w procesie sprawowania przywództwa – czy to jako przełożeni, czy też podwładni. Ciągłe zmiany wewnątrz organizacji, jak i ciągłe zmiany otoczenia wpływają na osoby sprawujące lub chcące sprawować przywództwo, a to oznacza konieczność rozwijania swych cech charakteru, swojej przywódczej osobowości, wymaga także ciągłego zdobywania wiedzy dotyczącej przywództwa. Dzisiejsze przywództwo to nie tylko talent i/lub przypadek, to rezultat ciągłego zdobywania wiedzy, szczególnie z tego zakresu. Współcześni przywódcy nieustannie się uczą. Dlaczego to robią i jak – taką właśnie wiedzę chcemy przekazać w tym szkoleniu, zdając sobie zarazem sprawę, że każda obecna na nim osoba może mieć też wiele do powiedzenia w tym zakresie. 

TRENER

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Profesor tytularny, specjalista z zakresu biochemii żywności i ekosystemów, ochrony środowiska, ekonomii ekologicznej i społecznej, zarządzania, w tym szczególnie przywództwa, gospodarki żywnościowej, ekoinnowacyjości.

FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej i przesłanie go za pomocą strony internetowej poprzez opcję „wyślij zgłoszenie” znajdującą się u dołu wypełnianego przez Państwa formularza. Formularz zostanie automatycznie przesłany na maila do biura firmy AUDITOR.  Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego, uczestnik zostaje dodany do listy zgłoszeniowej szkolenia.

CENA

Studenci 740 zł/osobę (w tym 0 % VAT)

Pozostałe osoby 1440 zł/osobę (w tym 0 % VAT)

W CENĘ WLICZONO

Materiały szkoleniowe

Przerwę kawową

GRATIS

Certyfikat ukończenia szkolenia

Rabat na następne szkolenia firmy AUDITOR w wysokości 10%

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatności należy dokonać nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia na numer konta: 

MultiBank

45-1140-2017-0000-4502-1287-6637


AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC 
ul. Zelwerowicza 10C/13

35-601 Rzeszów 

w tytule: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz data szkolenia np. (Jan Nowak, 27.05.2012)

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala Szkoleniowa

ul. Plac Wolności 1

35-073 Rzeszów