SZKOLENIE

ZDROWY PRACOWNIK

TERMINY SZKOLEŃ:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych

CEL SZKOLENIA 

Podstawowym problemem współczesności są choroby cywilizacyjne. Wiele z nich ma związek z modelem naszego życia, odżywiania się, niektóre bezpośrednio wynikają z warunków panujących w miejscu pracy. U podstaw leży jednak bardzo częsty brak wiedzy z tego zakresu, większości chorób można bowiem skutecznie zapobiegać, niektóre w bardzo prosty, naturalny sposób można leczyć. Uświadomienie sobie czynników ryzyka, jakie występują w miejscu pracy, to bardzo często pierwszy krok do uchronienia własnego organizmu przed pojawieniem się lub rozwojem choroby. Niezmiernie ważnym czynnikiem jest jakość życia i model odżywiania. Współczesna żywność nazywana bywa żywnością masowego rażenia, jednak, dysponując odpowiednią wiedzą można żyć długo i zdrowo, unikając wielu zagrożeń. Czy chcemy? Na pewno, ale czy potrafimy w ten proces zaangażować się sami, dla swojego dobra, poważnie traktując swoje zdrowie jako skarb najcenniejszy na świecie. Doceńmy siebie, zadbajmy o siebie. Wiedza z zakresu odżywiania jest podstawą sukcesu, bardzo często żyjemy bowiem w błogiej nieświadomości przyczyn i skutków. Celem szkolenia jest przekazanie takiego zakresu wiedzy, który każdej szkolonej osobie pozwoli na skuteczne kształtowanie swojego zdrowia a więc uzyskiwanie biologicznych i umysłowych trwałych sukcesów.

PROGRAM SZKOLENIA 

 1.      Miejsce pracy jako przyczyna wielu chorób:

 • Czynniki biologiczne.
 • Czynniki fizyczne i chemiczne.
 • Stresy, czynniki psychiczne.
 • Stosunki przełożony – podwładny. Czy podwładny może mieć na nie wpływ?

2.      Podstawowe choroby cywilizacyjne związane z miejscem pracy:

 • Stresy, skutki stresów, problem nadciśnienia.
 • Długotrwała ekspozycja organizmu na zagrożenia chemiczne i fizyczne.
 • Alergie, zatrucia.
 • Choroba wrzodowa.
 • Cukrzyca jako skutek błędnego modelu konsumpcji także w miejscu pracy.
 • Inne choroby i problemy zdrowotne.

3.      Aspekty pozytywne i przykłady prozdrowotnych zachowań:

 • Najbardziej wartościowe produkty żywnościowe.
 • Pracownik jako wzór odżywiania się.
 • Pozytywny wpływ odżywiania na wydolność biologiczna i umysłową organizmu.
 • Jak przestać się martwić i zacząć żyć.

4.      Śmieciowa wiedza z wielu publikatorów (np. prasy) a wiedza prawdziwa; gdzie jej szukać?

 • Jak dostrzegać i rozumieć sygnały płynące z własnego ciała?
 • Największe zagrożenia żywności.
 • Każdy organizm jest inny, szablony myślenia to częsty błąd. Możesz zauważyć i zrozumieć siebie.

5.      Jeżeli tylko zechcesz zdobyć wiedzę, zachowasz zdrowie i witalność znacznie dłużej niż sądzisz, będziesz mógł cieszyć się życiem i osiągać większe sukcesy. Dużo zależy od Ciebie, u źródeł dobrych i skutecznych zachowań leży jednak wiedza, logika i mądrość wyborów. Wiedza dotycząca naszego zdrowia jest tak samo bezcenna, jak zdrowie. Zapraszam, warto zdrowo żyć.

METODY SZKOLENIOWE

Wykłady i dyskusja

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

 • Świadomość zagrożeń, świadomość możliwości dokonywania wyborów i wpływu na własne zdrowie.
 • Wiedza niezbędna po to, aby dokonywać dobrych wyborów dla dobra swojego i najbliższych.
 • Zapobieganie wielu chorobom, żywność najlepszym, bezcennym lekarstwem.
 • Osiąganie wielu innych efektów związanych z lepszym biologicznym i umysłowym stanem organizmu.

TRENER

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Profesor tytularny, specjalista z zakresu biochemii organizmu człowieka i ekosystemów, ochrony środowiska, ekonomii ekologicznej i społecznej, zarządzania, w tym szczególnie przywództwa, gospodarki żywnościowej.

FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej i przesłanie go za pomocą strony internetowej poprzez opcję „wyślij zgłoszenie” znajdującą się u dołu wypełnianego przez Państwa formularza. Formularz zostanie automatycznie przesłany na maila do biura firmy AUDITOR.  Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego, uczestnik zostaje dodany do listy zgłoszeniowej szkolenia.

CENA

Studenci 440 zł/osobę (w tym 0 % VAT)

Pozostałe osoby 740 zł/osobę (w tym 0 % VAT)

W CENĘ WLICZONO

Materiały szkoleniowe

Przerwę kawową

GRATIS

Certyfikat ukończenia szkolenia

Rabat na następne szkolenia firmy AUDITOR w wysokości 10%

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatności należy dokonać nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia na numer konta: 

MultiBank

45-1140-2017-0000-4502-1287-6637

AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC 
ul. Zelwerowicza 10C/13

35-601 Rzeszów

w tytule: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz data szkolenia np. (Jan Nowak, 03.06.2012)

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala Szkoleniowa

ul. Plac Wolności 1

35-073 Rzeszów