SZKOLENIE

ZDROWY MENEDŻER

TERMINY SZKOLEŃ:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin lekcyjnych

CEL SZKOLENIA 

Jednym z problemów współczesności są choroby wynikające z intensywnej, wykonywanej w nerwowym napięciu pracy, ale zarazem z równoczesnego braku dbałości o jakość odżywiania się. Biologiczne możliwości menedżera, w tym także efektywność wykonywanej pracy, z tego powodu w większości przypadków nie są w pełni wykorzystywane. Badania dowodzą, że systematyczne pogarszanie się stanu zdrowia menedżerów wynika z modelu pracy, ale także z niedoceniania roli miedzy innymi odżywiania się w uzyskiwaniu rezultatów pracy. Wielu autorów pisze o chorobach menedżerów, dyrektorów, do których zaliczamy nadciśnienie, choroby układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego, cukrzycę, tzw. grypę menedżerów, i wiele innych. Celem szkolenia jest przedstawienie przyczyn takiej sytuacji, ale przede wszystkim pokazanie skutecznych metod przeciwdziałania tym problemom, czyli skutecznych metod kształtowania zdrowia menedżerów. Dysponując taką wiedzą, wykorzystując ją w praktyce, jesteśmy w stanie uzyskiwać dużo lepsze rezultaty swojej pracy, a ponadto funkcjonować sprawnie przez długi okres życia. Będąc aktywnym menedżerem wcale nie musimy zapadać na cywilizacyjne choroby. Wybór należy do nas, ale u podstaw każdego logicznego i skutecznego wyboru leży niezbędna wiedza, którą chciałbym Państwu przekazać.

PROGRAM SZKOLENIA 

 1.      Przyczyny podstawowych chorób cywilizacyjnych występujących u menedżerów:

 • Problem nadciśnienia.
 • Choroby układu krążenia.
 • Choroby przewodu pokarmowego, w tym choroba wrzodowa.
 • Problem cukrzycy.
 • Grypa menedżerów.
 • Depresja, problemy z psychiką.
 • Inne, rzadziej spotykane, ale często bardzo groźne choroby i problemy.

2. Jak żyć i pracować, aby uzyskiwać maksymalne rezultaty, zachowując zarazem zdrowie niezbędne do trwałego osiągania zakładanych sukcesów:

 • Prozdrowotne warianty diety menedżera.
 • Najbardziej cenne produkty żywnościowe.
 • Model pracy, uwzględniający zdrowe odżywanie się.

3.      Zdrowy menedżer przykładem i wzorem postępowania:

 • Zdrowa i wydajna firma skupiająca ludzi o dużych możliwościach biologicznych i umysłowych.
 • Zbiorowa wiedza organizacji dotycząca zdrowia i odżywiania się, wzajemne motywowanie się do zachowania zdrowia.

4.      Inne czynniki kształtujące biologiczną i umysłową wydolność organizmu menedżera:

 • Najbardziej skuteczne formy wypoczynku.
 • Stan psychiki, optymizm, radość z życia.

5.      Czy ufać wszystkim lekarzom?

 • Jak znaleźć dobrego lekarza, gdy już zachodzi taka potrzeba?
 • Cechy lekarza przyczynowca – wykorzystującego głównie naturalne metody kształtowania zdrowia i leczenia, analizującego przyczyny choroby, nastawionego na zapobieganie chorobom.
 • Uboczne skutki klasycznie rozumianej chemioterapii.
 • Podstawowa wiedza o biologii własnego organizmu, jako prosta metoda zapobiegania schorzeniom, a nawet skutecznego leczenia.
 • Czy wierzyć publikatorom, jak wybrać prawdziwą wiedzę i mądre rady.

6. Możesz być w pełni aktywną osobą nawet w wieku 80, 90 lat. Jeżeli nie wierzysz, zapraszam na szkolenie, są na to dowody. Wybór należy do nas samych, jednak wymaga logiki i wiedzy. Nie jest tak, że nie mamy wpływu na efektywność i wydolność biologiczną naszego organizmu. Nie może być tak, że troskę o siebie pozostawiamy komuś, kto tak naprawdę o nas wcale się nie troszczy, a jedynie służy interesom korporacji, np. firmom farmaceutycznym. Wiedza dotycząca zdrowia, jak i samo zdrowie, jest bezcenna.

METODY SZKOLENIOWE

Wykłady i dyskusja

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

 • Wiedza niezbędna do pozytywnego wpływania na swoje zdrowie, biologiczną i umysłową efektywność własnego organizmu.
 • Zapobieganie wystąpieniu podstawowych chorób cywilizacyjnych.
 • Pełnia satysfakcji, radosne, optymistyczne, długie życie.
 • Uznanie w własnej firmie i w jej otoczeniu, charyzmatyczny i mądry przywódca.
 • Możliwość stworzenia organizacji skupiających ludzi zdrowych i bardzo wydajnych – są to także korzyści ekonomiczne.

TRENER

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Profesor tytularny, specjalista z zakresu biochemii organizmu człowieka i ekosystemów, ochrony środowiska, ekonomii ekologicznej i społecznej, zarządzania, w tym szczególnie przywództwa, gospodarki żywnościowej.

FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej i przesłanie go za pomocą strony internetowej poprzez opcję „wyślij zgłoszenie” znajdującą się u dołu wypełnianego przez Państwa formularza. Formularz zostanie automatycznie przesłany na maila do biura firmy AUDITOR.  Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego, uczestnik zostaje dodany do listy zgłoszeniowej szkolenia.

CENA

Studenci 440 zł/osobę (w tym 0 % VAT)

Pozostałe osoby 740 zł/osobę (w tym 0 % VAT)

W CENĘ WLICZONO

Materiały szkoleniowe

Przerwę kawową

GRATIS

Certyfikat ukończenia szkolenia

Rabat na następne szkolenia firmy AUDITOR w wysokości 10%

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatności należy dokonać nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia na numer konta: 

MultiBank

45-1140-2017-0000-4502-1287-6637


AUDITOR-SZKOLENIA I DORADZTWO-SYLWIA DZIEDZIC 
ul. Zelwerowicza 10C/13

35-601 Rzeszów

w tytule: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz data szkolenia np. (Jan Nowak, 02.06.2012)

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala Szkoleniowa

ul. Plac Wolności 1

35-073 Rzeszów

(CENTRUM RZESZOWA, 

zaledwie 500 metrów od Dworca kolejowego)