SZKOLENIE

WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA PEŁNOMOCNIKÓW JAKOŚCI

TERMINY SZKOLEŃ:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień - 8 godzin lekcyjnych.

CEL SZKOLENIA 

Doskonalenie umiejętności skutecznego kierowania systemem zarządzania jakością w organizacji oraz zespołem auditorów wewnętrznych.

PROGRAM SZKOLENIA   

1. Jak prawidłowo wdrażać siedem zasad zarządzania jakością (wg normy ISO 9000:2015)?

 • Orientacja na klienta;
 • Przywództwo;
 • Zaangażowanie pracowników;
 • Podejście oparte na procesie;
 • Ciągłe doskonalenie;
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów;
 • Wzajemne korzystne relacje z dostawcami.

2. Jak osiągać kolejne poziomy dojrzałości organizacji?

3. Jak skutecznie przewodzić zespołem auditorów wewnętrznych?

4. Jakie są korzyści z tworzenia kół jakości w organizacji?

 5. Jak rozwiązywać problemy (niezgodności) z wykorzystaniem wykresu przyczynowo-skutkowego.

6. Jak skutecznie powinna przebiegać komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna?

 • Przepływ informacji pomiędzy pracownikami;
 • Przepływ informacji pomiędzy otoczeniem a organizacją.

7. Współczesne koncepcje doskonalenia zarządzania jakością, które warto wdrożyć?

 • Total Quality Management;
 • Kazein;
 • Time Based Management;
 • Lean Managment;
 • Reengineering;
 • Benchmarking.

8. Jakie systemy zarządzania ze sobą integrować?

 • System zarządzania środowiskowego;
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • System zarządzania jakością w przemyśle spożywczym;
 • System zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

METODY SZKOLENIOWE

Warsztaty poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym.

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

Doskonalenie umiejętności kierowania systemem zarządzania jakością w organizacji oraz zespołem auditorów wewnętrznych.

Certyfikat, który otworzy Państwu drogę do pełnienia funkcji jeszcze bardziej skutecznego w działaniu pełnomocnika jakości.

TRENER

dr inż. Sylwia Dziedzic

Posiada certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania jakością, auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, jak również praktyczne doświadczenie w kierowaniu systemem zarządzania jakością w organizacji

FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej i przesłanie go za pomocą strony internetowej poprzez opcję „wyślij zgłoszenie” znajdującą się u dołu wypełnianego przez Państwa formularza. Formularz zostanie automatycznie przesłany na maila do biura firmy AUDITOR.  Po otrzymaniu przez nas formularza zgłoszeniowego, uczestnik zostaje dodany do listy zgłoszeniowej szkolenia.

CENA

Studenci 390 zł/osobę

Pozostałe osoby 690 zł/osobę

W CENĘ WLICZONO

 • Materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Przerwę kawową

GRATIS

Certyfikat w języku polskim i angielskim

Rabat na następne szkolenia firmy AUDITOR w wysokości 10%

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatności należy dokonać nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia na numer konta 

mBank

45-1140-2017-0000-4502-1287-6637


AUDITOR SZKOLENIA I DORADZTWO SYLWIA DZIEDZIC

ul. Zelwerowicza 10C/13

35-601 Rzeszów
w tytule: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz data szkolenia np. (Jan Nowak dd-mm-rr)

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala Szkoleniowa

ul. Plac Wolności 1

35-073 Rzeszów